Avgifter och tjänster
WVarför behöver du vår hjälp när du köper din fastighet?

Vi hjälper dig att förstå detaljerna i fastighetsprocessen, språket som används, kontraktprocessen, frågor om fastighetsskatter, prisförhandlingar, att rita om markgränser, meddela grannarna om försäljningen, bokning av advokat, notarie eller översättare, bekräfta el, gas och vattenförsörjning, utnämning av en lantmätare för att göra en undersökning etc – allt detta kan utgöra en del av din köpprocess och kan vara ett minfält. Vår hjälp ingår i vår avgift.

Vår avgift är 3% av det avtalade försäljningspriset plus italiensk IVA (d.v.s. moms) enligt den rådande taxan. För detta får du en riktigt omfattande tjänst - från den första sökningen, eller sökningarna, som alla är gratis, till kompletta visningar och vägledning genom köpet, valutaväxling, introducering av bolåneföretag och öppnande av ett italienskt bankkonto. Vi kan också vägleda dig när det gäller vilka du får offerter av för din restaurering och projektledning, vägledning när du väljer byggentreprenör och andra hantverkare, poolentreprenörer, landskapsarkitekter, osv.

Hälften av vår avgift betalas vid tidpunkten för Compromesso eller vid undertecknandet av en avsiktsförklaring och resten betalas vid slutförandet (eller inom tre månader efter datumet för Compromesso beroende på vad som kommer först). Den lägsta avgiften som ska betalas är €4000 (euro) plus IVA.

Observera: Om en potentiell köpare, släkting eller vän till den ursprungliga potentiella köparen gör ett anbud direkt till en fastighetsägare (efter att Magic Marche tidigare introducerade denne till säljaren) kommer köparen vara skyldig att betala hela avgiften till Magic Marche.

OBS! Om vi måste resa utanför Le Marche för ett möte betalas våra resekostnader av köparen.