Italiaanse koopproces

Wij zullen u helpen gedurende het gehele proces zodat u niets zelf hoeft uit te zoeken en wij het zo makkelijk en plezierig mogelijk kunnen maken voor u. Als u eenmaal een object heeft gevonden naar uw keuze,vindt u onderstaand een opsomming van wat u kunt verwachten betreffende plaatselijke gebruiken en wetgeving.

Aankoop

als er eenmaal een mondelinge overeenkomst is gemaakt, zal een schriftelijke overeenkomst de volgende stap zijn in de onderhandelingen. Vanzelfsprekend zal Magic Marche dit gedeelte voor u verzorgen.

Voorlopig koopcontract

De volgende stap is een voorlopig koopcontract (Compromesso). In dit document gaan beide partijen schriftelijk accoord met de voorwaarden van de verkoop. Hierin staat onder andere de details over wat u precies koopt,inclusief de voorwaarden zoals beschreven in het locale Catasta,het Italiaanse "Kadaster", de datum waarop getekend moet worden(il Rogito / L'Atto - beide woorden worden gebruikt maar betekenen hetzelfde) en de naam van de Italiaanse notaris waar zal worden getekend.Op dit moment wordt er een aanbetaling gevraagd van 20-30% over het volledige aankoopbedrag.

Als u uw aanbetaling wil doen in vreemde valuta,hebben wij n afspraak met n uitstekend buitenlands wisselkantoor. Zij geven u een uitstekende wisselkoers en regelen de transactie voor u,geheel kosteloos.

Voltooing (il Rogito/L'Atto)

De verkoop is voltooid na het tekenen van het officiele document, onder toezicht van de notaris en het eigendom dus overgaat van verkoper naar koper.

Het gebruik van een Notaris (il Notaio) is verplicht in Italie. De notaris fungeert als getuige van de transactie en incasseert de kosten die hij/zij vervolgens afdraagt aan de regering. De notaris is er niet namens een van beide partijen,maar moet enkel en alleen gezien worden als een officiele getuige. Als u er een voorkeur voor heeft om zelf een wettig persoon erbij te hebben kunnen wij er zorg voor dragen dat er n locale advocaat aanwezig is voor u. Deze zal u dan n aparte ,persoonlijke factuur sturen. Als alle partijen aanwezig zijn zal de notaris beginnen met alle personen,een voor een te identificeren vervolgens het complete contract zorgvuldig voor te lezen in het Italiaans zodat iedereen zeker weet wat er wordt verkocht/gekocht.Voorafgaand aan de overdracht zal het contract verplicht moeten worden vertaalt in de taal van de koper zodat de notaris zeker weet dat de koper begrijpt wat hij/zij precies koopt en waarvoor hij/zij precies tekent. Ook zal er een officiele vertaler aanwezig zijn bij de overdracht als de koper geen vloeiend Italiaans spreekt. Dit zal allemaal door ons geregeld worden voor u. De notaris zal bewijs willen zien dat er geen belastingen en of schulden openstaan betreffende het te verkopen object en evt. bewijs van hypotheeklasten zodat deze vooraf of ten laatste op de dag van overdracht betaald en/of opgelost zijn. Er van uitgaande dat beide partijen accoord zijn zal de notaris vragen het contract te ondertekenen en zal vervolgens zelf tekenen en t contract afstempelen.Als laatste zal u op deze dag als koper ervoor zorgdragen dat het resterende aankoopbedrag evenals belastingen en notariskosten zullen worden voldaan.

Nadat de transactie heeft plaatsgevonden zal de notaris u als nieuwe eigenaar registreren binnen 21 dagen en zult u een kopie ontvangen van het contract. Als u een hypotheek heeft afgesloten zal deze ook geregistreerd worden.

Andere belangrijke informatie

ls ik een woning koop,welke persoonlijke documenten heb ik dan nodig? Inwoners van Europa zullen over het algemeen weinig problemen ondervinden met het kopen van onroerend goed of het starten van een nieuw leven in Italie en zelfs voor inwoners van andere landen zal de bureaucratie hier weinig problemen opleveren. Maar evengoed zult u zich moeten voorbereiden op het nodige papierwerk. Inwoners van de EU en vele andere nationaliteiten kunnen zonder problemen voor 3 maanden in Italie verblijven met alleen n geldig paspoort. Als u voor langere tijd in Italie wil verblijven heeft u een Permesso di Soggiorno nodig, dit is een verblijfsvergunning via het kantoor van de politie in de dichts bijzijnde hoofdstad. Voor inwoners van de EU is er een bijna automatische Europese versie van de verblijfsvergunning, wat op dit moment elke 10 jaar te vernieuwen is. Aan niet-europese inwoners zullen vragen worden gesteld over o.a. de reden om hier te wonen, of u onroerend goed bezit,enz.. en u heeft ook niet automatisch het recht om te blijven. Voor de meest recente informatie kunt u contact opnemen met het Italiaanse consulaat in uw thuisland.

U zult waarschijnlijk inwoner moeten worden van het dorp of de stad waar u onroerend goed wil kopen als u verwacht meer dan 183 dagen per jaar aanwezig te zullen zijn. Zeker als u van plan bent om daar te gaan werken. Ook dit gaat voor EU-inwoners heel makkelijk en bijna automatisch.

Het laatste document wat belangrijk is,heet Codice Fiscale, het Italiaanse equivalent voor een fiscaal nummer gecombineerd met een btw-nummer.

dit is een van de makkelijkst te verkrijgen documenten en verkrijgbaar bij de locale belastingkantoren. Dit kost u slechts een paar minuten.